Název:

Windows 98 Second Edition CZ

Autor:

Ing. Jiří Hlavenka

Odborný korektor:

Ing. Petr MĚSTECKÝ

Počet stran:

360

Vydavatel:

Computer Press

ISBN:

80-7226-285-8

Prodejní kód:

K0367

Cena:

168 Kč / 242 Sk

Popis:

Windows 98 jsou poslední verzí "dvouciferných" Windows i dosud vůbec poslední verzí operačního systému pro běžné uživatele v domácnostech a většině firem. Nic na tom nemění ani příchod Windows 2000, neboť tz jsou svou funkčností a vyššími nároky na hardwarové vybavení počítače určeny spíše pro jiná prostředí. Ve skutečnosti však i Windows 98 potichu prošly inovujícím přerodem a aniž to většina uživatelů zaznamenala, dodávají se nyní v modernější podobě pod názvem Microsoft Windows 98 Second Edition. Na první pohled jsou Second Edition velmi podobné původním "devadesátosmičkám" - vypadá to, že se změnilo jen pár ikon, při bližším prozkoumání však zjistíme, že reagují na nové fenomény, jako je pádivě se rozvíjející Internet a nový hardware.

Protože nelze nechat nepovšimnuty novinky systému, jako je zcela upgradovaný Internet Explorer 5 nebo možnost sdílení připojení k Internetu více počítači, které ocení zvláště malé firmy, přichází nakladatelství Computer Press rychle s Uživatelskou příručkou, nástupcem již legendární referenční uživatelské příručky k Windows 95 a základní příručky k Windows 98, kterých se v součtu prodalo již na 130 000 výtisků, což v domácích poměrech obě knihy zřejmě pasuje na nejprodávanější počítačové tituly všech dob. Osvědčená sázka na autora i uspořádání je zachována, zvýšený důraz byl však položen na nové funkce systému a nové vnímání počítače jako stroje určeného pro komunikaci, práci v týmech a s Internetem.

ovládání Windows 98 je na první pohled jednoduché a intuitivní, systém sám však poskytuje nepřeberné bohatství možností týkajících se konfigurací, práce s periferiemi, sítí, Internetem a také pěknou řádku hotových programů. Až po zvládnutí všech těchto prvků můžete mít z práce s Windows 98 pravé potěšení; budete vědět, že jste odkryli poslední tajemství a zákoutí tohoto systému. 

Předkládaná kniha vám zaručuje maximum informací a nelepší cestu k ovládnutí Windows 98: autor pracuje každodenně s Windows už od raných beta-verzí systému a ví, jak vypadají nejsnazší cestičky k ovládnutí tohoto operačního systému. Kniha obsahuje desítky užitečných tipů, stovky pregnantních shrnutí látky a přes 300 komentovaných obrázků. Je  tvořena těmito kapitolami:

Ovládání Windows 98

Soubory, složky, aktivní plocha

Programy dodávané s Windows 98

Nápověda Windows 98

Schránka a přenášení informací mezi různými programy

Konfigurace Windows 98

Tisk, tiskárny, písma

Sítě a komunikace ve Windows 98

Používáme Internet

 

Stávající příručky se buď věnovaly jednotlivým programům používaným v kanceláři (obvykle Word, Excel a operační systém Windows), nebo naopak probíraly příliš zeširoka obecné principy práce s osobním počítačem. Autor této úspěšné puklice, která se ke čtenáři nyní dostává ve čtvrtém vydání, aktualizovaném na nové verze popisovaných produktů, vycházel ze zkušeností s prací v typické velké organizaci, kde se kancelářské nasazení počítače zcela standardizuje na úrovni balíku Microsoft Office 2000 a Microsoft Windows 98 či 2000 nebo  Microsoft Windows ME. Právě takto se dnes vybavuje většina velkých firem a postupuje přitom obvykle velice podobně - a právě pro ně, jakož i pro ostatní organizace či jednotlivce osazující své počítače touto základní výbavou je určena naše kniha. Je mířena nejen na úplné začátečníky, ale i přímo na uživatele, kteří mají určité problémy se s počítačem sžít či kteří se bojí; vysvětlování je velice srozumitelné a lidské.

Po zajímavém úvodu do problematiky se autor nejdříve věnuje základu - operačnímu systému Windows a jeho ovládání. Není třeba jít příliš do hloubky - podstatné je zvládnout jeho ovládací prvky, několik důležitých nastavení a samozřejmě práci se soubory a dokumenty. Další kapitola se trošku překvapivě věnuje Microsoft Outlooku - tedy elektronické poště, přesněji řečeno týmové spolupráci. To má svou logiku, protože program tohoto typu se dnes stává spíše součástí operačního systému a samozřejmým prostředkem firemní komunikace. Autor se opět nezabývá technickými tématy, ale naučí vás, jak napsat a odeslat zprávu, jak dopisy číst a tisknout, jak naplánovat schůzku nebo přijmout úkol. Nejobsáhlejší kapitola se samozřejmě týká Wordu; v textovém editoru totiž tráví kancelářští uživatelé zdaleka nejvíce svého času. Kromě nejpotřebnějších témat se autor zaměřuje například i na práci s tabulkami, styly a na pokročilé formátování, což jsou činnosti, ve kterých začínající uživatelé často tápou. Microsoft Excel je opět probírán z pohledu kancelářského uživatele, tj. nikoli experta či snad programátora - čtenář či čtenářka se naučí jeho ovládání, formátování, jednoduché výpočty a práci s grafy.

Knihu uzavírá důležitá část o spolupráci jednotlivých programů balíku Microsoft Office a kapitola sestávající z příkladů a cvičení, na kterých si ověříte, zda jste problematiku dostatečně zvládli.

 

 


 

Vytvořeno pomocí:

Design a úprava:

 

© 2001 Ing. Petr Městecký