Název:

Počítač v kanceláři - 4. aktualizované vydání

Autor:

Ing. Petr MĚSTECKÝ

Počet stran:

392 stran B5

Vydavatel:

Computer Press

ISBN:

80-7226-400-1

Prodejní kód:

K0507

Cena:

248 Kč / 357 Sk

Popis:

Kancelář bez počítačů si dnes už asi nikdo neumí představit - i když ještě sotva před dvaceti lety tomu bylo přesně naopak. Na toto téma už byly samozřejmě popsány stohy papíru a vytištěny miliony knih - přesto se autor, profesionální školitel právě využívání počítačů v kanceláři, pokusil zase o jiný pohled.

Stávající příručky se buď věnovaly jednotlivým programům používaným v kanceláři (obvykle Word, Excel a operační systém Windows), nebo naopak probíraly příliš zeširoka obecné principy práce s osobním počítačem. Autor této úspěšné puklice, která se ke čtenáři nyní dostává ve čtvrtém vydání, aktualizovaném na nové verze popisovaných produktů, vycházel ze zkušeností s prací v typické velké organizaci, kde se kancelářské nasazení počítače zcela standardizuje na úrovni balíku Microsoft Office 2000 a Microsoft Windows 98 či 2000 nebo  Microsoft Windows ME. Právě takto se dnes vybavuje většina velkých firem a postupuje přitom obvykle velice podobně - a právě pro ně, jakož i pro ostatní organizace či jednotlivce osazující své počítače touto základní výbavou je určena naše kniha. Je mířena nejen na úplné začátečníky, ale i přímo na uživatele, kteří mají určité problémy se s počítačem sžít či kteří se bojí; vysvětlování je velice srozumitelné a lidské.

Po zajímavém úvodu do problematiky se autor nejdříve věnuje základu - operačnímu systému Windows a jeho ovládání. Není třeba jít příliš do hloubky - podstatné je zvládnout jeho ovládací prvky, několik důležitých nastavení a samozřejmě práci se soubory a dokumenty. Další kapitola se trošku překvapivě věnuje Microsoft Outlooku - tedy elektronické poště, přesněji řečeno týmové spolupráci. To má svou logiku, protože program tohoto typu se dnes stává spíše součástí operačního systému a samozřejmým prostředkem firemní komunikace. Autor se opět nezabývá technickými tématy, ale naučí vás, jak napsat a odeslat zprávu, jak dopisy číst a tisknout, jak naplánovat schůzku nebo přijmout úkol. Nejobsáhlejší kapitola se samozřejmě týká Wordu; v textovém editoru totiž tráví kancelářští uživatelé zdaleka nejvíce svého času. Kromě nejpotřebnějších témat se autor zaměřuje například i na práci s tabulkami, styly a na pokročilé formátování, což jsou činnosti, ve kterých začínající uživatelé často tápou. Microsoft Excel je opět probírán z pohledu kancelářského uživatele, tj. nikoli experta či snad programátora - čtenář či čtenářka se naučí jeho ovládání, formátování, jednoduché výpočty a práci s grafy.

Knihu uzavírá důležitá část o spolupráci jednotlivých programů balíku Microsoft Office a kapitola sestávající z příkladů a cvičení, na kterých si ověříte, zda jste problematiku dostatečně zvládli.

 

 


 

Vytvořeno pomocí:

Design a úprava:

 

© 2001 Ing. Petr Městecký